התקשרו: 09-8620481    

Bookmark and Share
טל: 098620481   פקס: 098827127   מייל: taussy@zahav.net.il
תחומי עיסוק
חברות
  • בדין החדש מוכרים סוגי תאגידים שונים. וישנם מערכות דין שונות המסדירות את אופן הקמת ואת התנהלותן.
  • ישנן חברות המתאגדות בהתאם לחוק החברות.(בעבר- פקודת החברות )  הן יכולות להיות חברות מוגבלות במניות. או בצורות אחרות.
  • ישנן שותפויות המתאגדות בהתאם לפקודת השותפויות 
  • יש אגודות עותומניות המתאגדות בהתאם לחוק העמותות.
  • החברה היא יצור יציר חוק. היא בעלת אפיונים שונים.
  • יש חברה המאוגדת לשם רווח. יש תאגידים הנועדים לרווחת הציבור כך יש עמותות שלא למטרת רווח.
  • ניהול החברה נעשה על ידי מנהליה. אלה לרוב נבחרים על ידי בעלי המניות בחברה.
  • החברה היא גוף משפטי הנפרד מבעליה- בעלי מניותיה.
  • המשמעות היא כי החברה נושאת -בנפרד מבעלי מניותיה- גם אם מדובר אפילו בבעל מניות אחד- בזכויות וגם בחובות ובכלל אלה היא יכולה לשאת בנפרד באחריות בין בחוזה , בין בנזיקין בין באחריות פלילית.
  • מנהלי החברה עלולים לחוב בגין מעשה או מחדל אישי שלהם. (ראה מאמרנו על כך).