התקשרו: 09-8620481    

Bookmark and Share
טל: 098620481   פקס: 098827127   מייל: taussy@zahav.net.il
תחומי עיסוק
מאמרים
למאמר המלא
השינויים בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) בדגש על מכירת דירת מגורים
ביום 29.07.13-תוקן חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה ).להלן יפורטו מספר שינויים ותיקונים בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)
למאמר המלא
חובות בנקים לבצע צווי עיקול
נושא מוכר למי שמוגדר זוכה בתיק ההוצל"פ הוא הליך של משלוח צווי עיקול לצדדים שלישיים ובכללם על חשבונות בנקים של חייבים- כאשר הבנק נחשב בעניין זה "צד שלישי".
למאמר המלא
דיני עבודה - החידושים בחוק
חוק מתן הודעה (להלן "חוק מתן הודעה") לעובד תנאי העסקה- הוא אחד מחוקי העבודה אשר המחוקק ביקש להגביר את אכיפתו במסגרת חוק אכיפת תנאי העבודה (להלן-"חוק האכיפה") . חוק שנחקק ב2011 ואשר  תוקפן של הוראותיו החל מחודש יוני 2012!
למאמר המלא
מסלולי פטור שונים מתשלום מס שבח במכירת דירת מגורים

חוק מיסוי מקרקעין מאפשר הגשת בקשת פטור ממכירת דירת מגורים.

למאמר המלא
רכישת דירה

רכישת דירה היא אחת העסקאות החשובות בחיי אדם או זוג ישראלי מן היישוב.

למאמר המלא
רכישת דירה מקבלן: דגשים
בשוק "קונים  בלבד" רבים רצים לקנות בימים אלה דירות מקבלנים. חוזי דירות מעין אלה- הינם לרוב חוזים עבי קרס. חוזים הערוכים בצורה אחידה ("חוזים אחידים") ואשר אליהם מצורפים נספחים רבים ובכללם יפויי כוח, נספחי תשלומים,כתבי ערבות, נספחי הצמדות, תוכניות ועוד. ואשר הקבלנים- אינם ששים- בלשון המעטה לבצע בהם תיקונים.