התקשרו: 09-8620481    

Bookmark and Share
טל: 098620481   פקס: 098827127   מייל: taussy@zahav.net.il
תחומי עיסוק
הוצל"פ
 • תכלית הליכי ההוצאה לפועל הוא להביא למימושם של פס"ד של מי שזכה בתביעה – ובהליך הוצאה  לפועל יקרא "זוכה" – נגד מי שחייב לו ובהליך ההוצאה לפועל יקרא "חייב".
 • הליכי ההוצאה לפועל (בקיצור "הוצל"פ") באים לסייע לזוכה לממש את זכויותיו כנגד החייב על פי פס"ד שזכה בו.
 • האמור חל גם על מסמכים אחרים שהחוק מעניק אפשרות לממשם בהליכי ההוצל"פ ובכללם שטרות- שטרי חוב, שיקים, שטרי משכון שטרי משכנתא.
 • יעודה של מערכת ההוצל"פ הינה להיות זרועה ביצועית ויישומית "תכליתית" של פסקי הדין.כפי הגדרת בית המשפט העליון- תכלית הליכי ההוצאה לפועל הינה להפוך את פסק הדין העיוני – למציאות כלכלית. זאת תוך שמירה על כבוד האדם וחירותו (ע"א 711/84 בנק דיסקונט נגד פישמן , פ"ד מא (1) 374 כבוד השופט דב לוין)
 • הליכי ההוצאה לפועל מוגדרים בעיקרם בחוק ההוצאה לפועל.
 • עם תיקון 29 לחוק ההוצאה הוחלט על הפרדה מלאה של מערכת זו של ההוצל"פ ממערכת בתי המשפט ולכלול אותה בתוך מערכת "רשות האכיפה".
 • בראש המערכת יושב רשם הוצאה לפועל כהגדרתו החדשה (לשעבר "ראש ההוצאה לפועל"). תפקידו כולל סמכויות שיפוטיות ומנהליות. בידיו הסמכות לקבוע אם להפעיל הליכים שונים או להשהותם . בידיו הסמכות לקבוע אם חוב נפרע ובאם לאו. זאת למשל בתוך הליך הקרוי "טענת פרעתי" בו צד "חייב" טוען כי פרע את חובו או אינו חייב להמשיך ופרעו. הליך זה הוא הליך משפטי לכל דבר. החלטה בגין טענה מעין זו היא החלטה משפטית לכל דבר ובכלל זה לעניין ערעור.
 • הליכי ההוצאה לפועל מתחילים עם הגשת המסמך המשפטי – פסק דין או שטר ללשכת ההוצאה לפועל. לאחר יש להמציא "אזהרה", לחייב. לחייב ניתנת הזדמנות לבקש להתנגד לביצוע – או לשלם או לבקש "צו חיוב בתשלומים" אם אין ביכולתו לשלם את מלוא החוב בבת אחת.
 • היה והחייב לא יפעל כאמור- לזוכה מוקנים בחוק סט כלים לפעולה.
 • הליכי ההוצל"פ כוללים "סט" של הליכים "ראשוניים" והליכים "מתקדמים".
 • לרוב יש לפעול לפי סדר זה. כלומר תחילה יש לבצע את ההליך "הראשוני" ורק לאחר ביצועו ניתן לבצע את ההליך המתקדם. כך , לשם דוגמא , ישנם הליכים כגון הוצאת מעוקלים , שניתן לבצעם רק כעבור זמן- 30 יום מעם ביצוע ההליך הראשוני- העיקול ברישום.
 • ההליך הראשוני- הינו בבחינת "שימת יד" "משפטית" על רכוש החייב -להבדיל מתפישה מעשית של אותו רכוש/נכס/זכויות של החייב . משמעו -למשל במקרה של עיקול- מניעת יכולת החייב לבצע העברה של הרכוש או הזכויות שעוקלו למישהו אחר. היינו נאסר על החייב או על צד שלישי לבצע "דיספוזיציה" באותו רכוש .
 • משמעות ההליכים המתקדמים הינה ביצוע תפיסה בפועל של אותם נכסים ו/או זכויות של החייב בין הליכים המוקדמים ניתן למצוא הליכי עיקול (ברישום) של מיטלטלין, עיקול (ברישום) של רכב במשרד הרישוי, עיקול מקרקעין או זכויות במקרקעין – ברישום אצל מוסדות המנהלים את המקרקעין כגון אצל רשם המקרקעין או במינהל , הליכי עיקול (ברישום) של כספים אצל צדדים שלישיים כגון בנקים ו/או מעבידים ועוד.
 • לעומתם , ההליכים המתקדמים- "המעשיים"- כוללים בחובם , בין היתר , הליכים כגון הוצאת מיטלטלין (כלומר כניסה חצרי החייב והוצאתם מרשותו בפועל) , תפיסת רכב ( היינו תפיסתו ולקיחתו בפועל) , מימוש כספי חייב אצל הצד השלישי (שמשמעותה העברת הכספים מידי הצד השלישי- כגון בנק או מעביד – המחזיקים בהם – לידי הזוכה באמצעות מערכת ההוצל"פ) ועוד.
 • לאחר ביצוע אותן פעולות – "מתקדמות" –יתכן צורך בביצוע פעולות נוספות כגון מכירת המיטלטלין שהוצאו וקבלת תמורתם, מכירת מקרקעין וקבלת תמורתם וכו'.
 • הליכי ההוצאה לפועל מסתיימים עם פירעון החוב מלוא החוב לזוכה .