התקשרו: 09-8620481    

Bookmark and Share
טל: 098620481   פקס: 098827127   מייל: taussy@zahav.net.il
תחומי עיסוק
חוזים
 • למושג "חוזה" פנים ומשמעויות רבות. יש והוא מציין מסמך. יש  והוא מתכוון ליחס משפט הנרקם בין צדדים (ראה גבריאלה שלו "דיני חוזים" הוצאת דין הוצאה לאור בע"מ)
 • דיני החוזים בארץ הינם פרי חיבור דינים זרים ושונים- בין הדין התורכי- העותומני , בין הדין האנגלי, בין יבוא מתוך המשפט העברי וכן מתוך משפט ישראלי שהתווה לאורך השנים בפסיקה ולאחריו גם בחקיקה.
 • עיקרון יסוד בחוזה הוא עיקרון "חופש החוזים" ומשמעותו- לצדדים לעסקה- הזכות לקבוע את צורתו ואת תוכנו של החוזה.
 • לחוזה יש שלב מוקדם- השלב "הטרום חוזי" זהו שלב הגיבוש של כל צד את רצונותיו לתוך אמירות הצהרות והתחייבויות.
 • ישנו שלב "כריתת החוזה" הוא השלב בו החוזה "נוצר" בין מתוך השלב הטרומי האמור- ובין כשלב מידי (כך חוזה לרכישת כרטיס כניסה לסרט כך רכישת כרטיס אוטובוס ועוד)
 • יש לחוזה "תוכן" הוא מכלול ההוראות המחייבות של הצדדים.
 • יש ויש לחוזה "צורה"- בין בכתב ובין בע"פ.
 • לחוזה יש שלב של "קיום" .
 • יש בו גם שלב של "הפרה".
 • ומצבי סיכול.
 • ולכל אלה יש תוצאות- כך אל מול ההפרה עשויים לעמוד לצד האחר סעדים (או "תרופות" ) כגון "אכיפה" שמשמעה חיוב צד מפר ל"קיים" את החוזה וקיום זה יכול שיהיה קיום בעין או בשווה ערך.סעד אחר ומפורסם יותר הוא סעד "הפיצויים".