התקשרו: 09-8620481    

Bookmark and Share
טל: 098620481   פקס: 098827127   מייל: taussy@zahav.net.il
תחומי עיסוק
נזיקין
  • תורת הנזיקין מתייחסת למערכת הדינים בה אדם מחפש תרופה נגד אחר (אדם או גוף משפטי אחר) אשר גרמו לו נזק.
  • דיני הנזיקין בארץ מושתתים בעיקרם על הדין האנגלי ובפקודת הנזיקין.
  • בסיסה של התורה –לכל ניזוק יש תרופה נגד המזיק.
  • נזק יכול שיתבטא בל מיני צורות. נזק לרכוש, נזק לגוף, נזק נפשי.