התקשרו: 09-8620481    

Bookmark and Share
טל: 098620481   פקס: 098827127   מייל: taussy@zahav.net.il
תחומי עיסוק
ירושה
 • דיני הירושה באם להסדיר את  מצב הזכויות והחובות ברכוש אותו מותיר אדם לאחר מותו.
 • דיני הירושה בארץ מוסדרים בחוק הירושה תשכ"ה 1965.
 • לאדם יש זכות מהותית לקבוע ולהורות על דרך חלוקת רכושו ( ככל שאין רובץ חוב על אותו רכוש ) ככל העולה על רוחו.
 • היה והאדם - "המוריש" ירצה אכן לממש את זכותו – ולהורות על אופן חלוקת רכושו- כולו או כל חלק ממנו- עליו לערוך "צוואה" .
 • בצוואה מורה המוריש – המכונה  בשפה המשפטית "המצווה" -כיצד יחולק רכושו ולמי. זהו "רצון המצווה" המקבל חלק ברכוש המוריש בצוואה קרוי "זוכה".
 • החלק "המחולק " מהרכוש נקרא "מנה".
 • צוואה יכול שתהייה במספר צורות: צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים , צוואה בפני "רשות" ,  צוואת שכיב מרע.
 • "צוואה בכתב יד" -הינה צוואה שאמורה להיות כתובה כולה בידי המוריש – ובה המצווה כותב ומורה כיצד ומה יעשה ברכושו לאחר 120. רצוי מאוד כי צוואה זו תהייה ברורה ומעשית בלשונה- ע"מ למנוע סכסוך בין היורשים במקרה של חוסר בהירות בהבנת "רצון המצווה" , או על מנת שניתן יהיה אכן ליישמה בפועל- כלומר עליה להיות גם מעשית מבחינת היכולת לבצעה.
 • "צוואה בעדים"- יכול שתיערך שלא בכתב ידו של המצווה.(מכאן היא יכולה להיות מודפסת ו/או ערוכה על ידי אחר- כגון עורך דין או נוטריון שעורך אותה )  אולם היא חייבת להיות חתומה בידי המצווה- כאשר חתימה זו חייבת להתבצע בו זמנית בפני שני עדים לפחות . והמדובר בעדים נייטראליים- כלומר- אסור שעד יהיה מי שהוא "זוכה" על פי הצוואה.
 • "צוואה בפני רשות" –זו היא צוואה אותה אומר המצווה בפני רשות כגון שופט /או רשם בימ"ש וגם בפני עו"ד וגופים נוספים הקבועים בחוק. דברי המצווה נאמרים לרשות- וזו עורכת אותם ולאחר שהיא מבררת כי זה ו אכן "רצון המצווה" היא מחתימה את המצווה על הצוואה ומצרפת לצוואה נספח המאשר את דבר חתימת המצווה על פני הצוואה.
 • "צוואת שכיב מרע"- זו דוגמת הצוואה החריגה – שכן היא נעשית לרוב בע"פ !מדובר במצב חריג ביותר בו המצווה- מבין שמותו קרב בדחיפות של שעות ואולי דקות ואין ביכולתו לערוך צוואה מוסדרת וכתובה כאמור באחת האפשרויות האמורות לעיל. אז הוא ינסה למסור את "רצונו האחרון" למי שנמצא לידו- אחות בבי"ח , חבר וכו'.הצד השומע- המקבל את דברי המצווה-צריך לוודא כי אכן מדובר ברצון ברור של המצווה להורות על רכושו ולצוותו. הצוואה צריכה להיות מושמעת לעד ועל זה לערוך סמוך ככל האפשר לשמיעתה- פרוטוקול אודות הצוואה.